🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 – KỲ 109 🏆
🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 109 ngày 04/11/2022 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của thành viên và những khách mời năng lượng cùng giao lưu kết nối, trao nhau những cơ hội kinh doanh giá trị 🤝
⭐️ 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐂𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝟓 𝐩𝐡𝐮́𝐭: Anh Nguyễn Mạnh Thắng – GĐ Công ty CP Xây dựng & Trang trí nội ngoại thất Mạnh Thắng, với chủ đề: “Trao REFERRAL đúng cách”.
⭐️ 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢: Chị Hồ Mỹ An – Chủ DN AN Nails Beauty Salon, với phần giới thiệu sản phẩm dịch vụ đạt được hiệu quả trao CHKD cao.
————————————————————
⭐️ 𝐒𝐚𝐮 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭, 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐮̛ 𝐤𝐲́ đ𝐚̃ 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
– Tổng số Cơ hội kinh doanh được trao: 39
– Tổng số Lời cám ơn: 30
– Tổng doanh số ghi nhận trong kỳ: 𝟐,𝟎𝟖𝟖,𝟑𝟔𝟎,𝟎𝟎𝟎 VND.
————————————————————
⭐️ 𝐂𝐋𝐁 𝐱𝐢𝐧 𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐨𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚̀𝐨 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 “Đ𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝟗”:
🤝 𝑨𝒏𝒉 𝑽𝒖̃ 𝑩𝒂́ 𝑫𝒊̃𝒏𝒉 – Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Phòng khám Đa khoa Thiên Nam.
👏👏👏
————————————————————
⭐️ 𝐂𝐋𝐁 𝐭𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̀ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭:
𝟏. 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭:
💐 𝑪𝒉𝒊̣ Đ𝒐̂̃ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒐𝒂𝒏 – Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Nam An Phát.
𝟐. 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭:
💐 𝑨𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑩𝒂́ 𝑷𝒉𝒖́𝒄 – Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Tầm Nhìn DIC – DIC Vision
💐 𝑨𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖̀𝒏𝒈 𝑻𝒖𝒂̂́𝒏 𝑨𝒏𝒉 – Công ty CP XD TM Minh An VT.
————————————————————
⭐️ 𝐂𝐋𝐁 𝐱𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕,𝟖,𝟗,𝟏𝟎,𝟏𝟏:
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑯𝒐𝒂̀𝒊 𝑩𝒂̆́𝒄 – Công ty TNHH Dịch vụ PCS
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒊̣𝒏𝒉 Đ𝒊̀𝒏𝒉 𝑪𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 – Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán Thuế Rồng Việt
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒊𝒏𝒉 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒖𝒂̂́𝒏 – Công ty Bảo Minh Bà Rịa – Vũng Tàu
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒉𝒆̂́ 𝑯𝒂̉𝒊 – Học Viện Đào Tạo IFA
🌺 𝑪𝒉𝒊̣ 𝑩𝒖̀𝒊 𝑸𝒖𝒚̀𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒐̛𝒎 – Trung tâm tin học Long Vinh
🌺 𝑪𝒉𝒊̣ 𝑳𝒆̂ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑯𝒂̉𝒊 – Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ 360
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒂𝒏 𝑵𝒉𝒖̛ 𝑪𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 – Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hoàng Anh
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑳𝒆̂ 𝑽𝒂̆𝒏 𝑯𝒊𝒆̂́𝒖 – Công ty TNHH Nha khoa Việt Nga
🌺 𝑨𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑽𝒂̆𝒏 𝑻𝒉𝒂̆́𝒏𝒈 – Công ty TNHH Mật Ong Rừng FORNY
🌺 𝑪𝒉𝒊̣ 𝑩𝒖̀𝒊 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑻𝒉𝒖̀𝒚 𝑽𝒂̂𝒏 – Công ty TNHH Du lịch Nghỉ dưỡng Ruby
🌺 𝑪𝒉𝒊̣ 𝑪𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑻𝒉𝒖́𝒚 – HTX Hải sản Nguyên Phát.

————————————————————
🎉 𝑪𝑳𝑩 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒎 𝒐̛𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐́ 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒗𝒂̀ đ𝒂̂̀𝒚 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒉𝒆̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 𝒒𝒖𝒚́ 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒚̀ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝑳𝑩 𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑮𝟗 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝑨𝒏𝒉/𝑪𝒉𝒊̣ 𝑫𝑵 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂́𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 💖
⭐️ Ban Thành viên sẽ lên kế hoạch kết hợp với Ban Điều hành CLB thẩm định các Doanh nghiệp khách mời đã đăng ký tham gia Thành viên CLB G9 trong kỳ ./.

—– CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9 —–
🏆 KẾT NỐI – ĐỒNG HÀNH ĐẾN THÀNH CÔNG 🏆
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒈𝟗𝒃𝒊𝒛.𝒗𝒕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎
𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: 𝒘𝒘𝒘.𝒈𝟗𝒃𝒊𝒛.𝒄𝒐𝒎
𝑭𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆: 𝑮𝟗𝑩𝒊𝒛-𝑪𝑳𝑩 𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑮𝟗

Bài viết liên quan