Loading...
TIN TỨC2022-12-07T07:58:21+07:00

CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9

KẾT NỐI – ĐỒNG HÀNH ĐẾN THÀNH CÔNG

1503, 2023

THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 111 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

By |Tháng Ba 15th, 2023|Categories: Sự kiện, Tin tức|

🔥 THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 111 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 🔥 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 7h00 Thứ 6 ngày 𝟏𝟕/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 🕍 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐏&𝐓 𝐇𝐎𝐓𝐄𝐋 – 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐇𝐎̣𝐏 𝐓𝐀̂̀𝐌 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 158 Hạ Long, Phường 2, TP. Vũng Tàu 🌈 𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇: ✅ 𝟕𝐡𝟎𝟎-𝟖𝐡𝟎𝟎: Giao lưu

2811, 2022

THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 110 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

By |Tháng Mười Một 28th, 2022|Categories: Sự kiện, Tin tức|

  🔥 THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 110 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 🔥 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 7h00 Thứ 6 ngày 𝟎𝟐/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐 🕍 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐀𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 (𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐇𝐎̣𝐏 𝐕𝐈𝐏 𝟗) 119 Hoàng Hoa Thám, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu 🌈 𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇: ✅ 𝟕𝐡𝟎𝟎-𝟖𝐡𝟎𝟎:

2111, 2022

CLB GIAO THƯƠNG G9 TỔ CHỨC ĐI THĂM DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI CLB

By |Tháng Mười Một 21st, 2022|Categories: Tin tức, Sự kiện|

🌟 CLB GIAO THƯƠNG G9 TỔ CHỨC ĐI THĂM DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI CLB 🌟 Mong muốn được tiếp cận thực tế và trao cơ hội kinh doanh cho hội viên, CLB Giao thương G9 đã tổ chức đi thăm doanh nghiệp trong và ngoài CLB xen kẽ

311, 2022

THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 109 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

By |Tháng Mười Một 3rd, 2022|Categories: Sự kiện, Tin tức|

  🔥 THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 109 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 🔥 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 7h00 Thứ 6 ngày 𝟎𝟒/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐 🕍 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐀𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 (𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐇𝐎̣𝐏 𝐕𝐈𝐏 𝟗) 119 Hoàng Hoa Thám, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu 🌈 𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇: ✅ 𝟕𝐡𝟎𝟎-𝟖𝐡𝟎𝟎:

Title

Go to Top