CÂU LẠC BỘ GIAO THƯƠNG G9

KẾT NỐI – ĐỒNG HÀNH ĐẾN THÀNH CÔNG

THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 109 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

Tháng Sáu 28th, 2022|

🔥 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟏𝟎𝟗 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🔥 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 7h00 Thứ 6 ngày 𝟎𝟏/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐 🕍 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐀𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 (𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐇𝐎̣𝐏 𝐕𝐈𝐏 𝟗) 119 Hoàng

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 – KỲ 108

Tháng Sáu 20th, 2022|

🏆 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 - 𝐊𝐘̀ 𝟏𝟎𝟖 🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 108 ngày 17/06/2022 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng

THÔNG BÁO KÌ SINH HOẠT LẦN THỨ 108 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

Tháng Sáu 13th, 2022|

🔥 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐘̀ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟏𝟎𝟖 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐋𝐁 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐆𝟗 🔥 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 7h00 Thứ 6 ngày 𝟏𝟕/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐 🕍 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐀𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 (𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐇𝐎̣𝐏 𝐕𝐈𝐏 𝟗) 119 Hoàng Hoa

THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 107 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

Tháng Năm 30th, 2022|

🔥 THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 107 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 🔥 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 7h00 Thứ 6 ngày 𝟎𝟑/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐 🕍 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐀𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 (PHÒNG HỌP VIP 9) 119 Hoàng Hoa Thám,

THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 106 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9

Tháng Năm 16th, 2022|

🔥 THÔNG BÁO KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ 106 CỦA CLB GIAO THƯƠNG G9 🔥 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 7h00 Thứ 6 ngày 𝟐𝟎/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟐 🕍 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐀𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 ( PHÒNG HỌP VIP 9 ) 119

BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 – KỲ 105

Tháng Năm 10th, 2022|

🏆 BẢN TIN CLB GIAO THƯƠNG G9 - KỲ 105 🏆 🎊 Kỳ sinh hoạt lần thứ 105 ngày 06/05/2022 của CLB Giao thương G9 đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng